Příbalový Leták

Aqua Pro Injectione Braun

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartónová krabice / ampule, skleněné lahve, plastové (PE) lahve


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aqua pro injectione Braun rozpouštědlo pro parenterální použití


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 ml rozpouštědla obsahuje: aqua pro iniectione 100 ml


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


rozpouštědlo pro parenterální použití


Polyethylenové ampule: 20 x 5 ml, 20 x 10 ml, 20 x 20 ml, 100 x 5 ml, 100 x 10 ml, 100 x 20 ml Polypropylenové ampule: 100 x 10 ml, 100 x 20 ml Skleněné lahve: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml

Plastové polyethylenové lahve: 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte k intravenóznímu podání samostatně.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý obsah zlikvidujte.

Používejte pouze v případě, že je roztok čirý a bezbarvý a obal a jeho uzávěr jsou nepoškozené. Kapalinu použijte bezprostředně po otevření obalu.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Německo

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 87/024/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU AMPULE


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Aqua pro injectione Braun par. lqf.

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


IV


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


Polyethylenové ampule: 5 ml, 10 ml, 20 ml Polypropylenové ampule: 10 ml, 20 ml

6 JINÉ


Skleněné lahve, plastové (PE) lahve_

1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aqua pro injectione Braun rozpouštědlo pro parenterální použití

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 ml rozpouštědla obsahuje: aqua pro iniectione 100 ml


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


rozpouštědlo pro parenterální použití

Skleněné injekční lahvičky:

50 ml,

100 m

l

Plastové polyethylenové lahve

: 100 ml, 2

50 ml, 500 ml, 1000 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte k intravenóznímu podání samostatně.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý obsah zlikvidujte.

Používejte pouze v případě, že je roztok čirý a bezbarvý a obal a jeho uzávěr jsou nepoškozené. Kapalinu použijte bezprostředně po otevření obalu.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Německo


12. registrační císlo/císla


Reg. číslo: 87/024/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. klasifikace pro výdej


15. návod k použití


16. informace v braillove písmu


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato