Příbalový Leták

Angin-Heel S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Angin-Heel S Tablety

Homeopatický léčivý přípravek


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK_

1 tableta obsahuje:

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Amica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: magnesium stearát, monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety, 50 (250, 750) tablet


5. ZPŮSOB A CESTAPODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2- 4 76532 Baden-Baden, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 93/354/92-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Používejte dle rady odborníka na homeopatii. Doporučené dávkování: 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechávají se rozpustit pod jazykem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ANGIN-HEEL S

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Angin-Heel S Tablety

Homeopatický léčivý přípravek

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK_

1 tableta obsahuje:

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Amica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety, 50 (250,750) ks

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Heel, 76530, Baden-Baden

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 93/354/92-S/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Používejte dle rady odborníka na homeopatii.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4