Příbalový Leták

Analgin 500 Mg/Ml

Biotika a.s.

Analgin inj.a.u.v.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANALGIN inj. ad us. vet.

Metamizolum natricum 500,00 mg v 1 ml

Injekční roztok


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivé látky

Metamizolum natricum 500, 00 mg v 1 ml


3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, pokud se neshoduje


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin,Slovenská republika


4. CÍLOVÝ DRUH A KATEGORIE ZVÍŘAT

Skot, tele, kůň, hříbě, pes.


5. INDIKACE

Všeobecná- jako analgetikum a antipyretikum, při různých spastických stavech (při kolikách, spasmu děložního krčku, při velmi silných porodních bolestech), při akutních a chronických artritidách, neuritidách, tendovaginitidách, myositidách a revmatických stavech, jako antiemetikum při prudkém zvracení při gastritidě, jako doplňková léčba - při gastritidách, při tetanických křečích (např. při hypomagneziemii).

Speciální – koně při kolikách,při akutní dilataci žaludku, při lumbágu, pro uklidnění při vyšetřování a ošetřování, při ucpání jícnu cizím tělesem.

Skot – k potlačení spasmu jícnu při ucpání cizím tělesem


6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Obecná dávka přípravku je 8 ml na 100 kg ž. hm..

skot, kůň 20 - 60 ml

tele, hříbě 5 - 15 ml

pes 1 - 5 ml

Po odeznění účinku lze aplikaci opakovat.


7. ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Intravenózně nebo hluboko intramuskulárně. Oba způsoby lze vhodně kombinovat.


8. POKYN PRO SPRÁVNE PODÁNÍ

Neuplatňuje se.


9. KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost k složkám přípravku.

Nepoužívat u koček.

Přípravek by se neměl používat u zvířat s poruchami krvetvorby.

Neaplikovat podkožně vzhledem k možnému lokálně dráždivému účinku.


10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Krevní dyskrazie (agranulocytóza je spojena s teplotou, bolestivými afekcemi sliznic). Granulocyty jsou výrazně redukované anebo kompletně chybí, počet erytrocytů jako i hemoglobinu není alternován. Trombocytopenie po metamizolu je příčinou zvýšené krvácivosti. Jiným závažným nežádoucím účinkem je šok. Alergie na metamizol se může manifestovat kožními anebo slizničními erupcemi.


11. OCHRANNÉ LHŮTY

Maso 12 dní.

Mléko 96 hod (8 dojení).


12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.


DOBA POUŽITELNOSTI

3 roky.

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebovat ihned.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ

Není.


14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů ČR.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014


16. DALŠÍ INFORMACE


Interakce

Metamizol může při současném podávání s cyklosporinem snížit jeho hladinu.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení

10 x 5 ml, 50 ml, 100ml.


Registrační číslo

96/003/06-C2/2