Příbalový Leták

Akneroxid 10

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Akneroxid 5 gel

(Benzoylis peroxidům)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Benzoylis peroxidům (jako benzoylis peroxidům cum aqua) 5,0 g ve 100 g gelu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky :

Karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Gel

Obsah: 50 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: do 6 měsíců.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 D-21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/631/92-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Ke kožní léčbě akné.

Gel nanášejte na postižená místa v tenké vrstvě 1-2x denně.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Akneroxid 5


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Tuba


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Akneroxid 5 gel

(Benzoylis peroxidům)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Benzoylis peroxidům (jako benzoylis peroxidům cum aqua) 5,0 g ve 100 g gelu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky :

Karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Gel

Obsah: 50 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: do 6 měsíců._

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Almirall Hermal GmbH,

Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/631/92-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Ke kožní léčbě akné.

Gel nanášejte na postižená místa v tenké vrstvě 1-2x denně.


4