Příbalový Leták

Addnok 2 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 0,4 mg sublingvální tablety buprenorphinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 0,4 mg ve formě buprenorphini hydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 sublingválních tablet 14 sublingválních tablet 28 sublingválních tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sublingvální podání.

Nepolykejte, nerozmělňujte a nerozkousávejte. Ponechte tabletu pod jazykem, než se rozpustí. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd

11 Boumpoulinas Street, 3rd Floor, 1060 Nicosia

Kypr


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 19/696/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 2 mg sublingvální tablety buprenorphinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 2 mg ve formě buprenorphini hydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 sublingválních tablet 14 sublingválních tablet 28 sublingválních tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sublingvální podání.

Nepolykejte, nerozmělňujte a nerozkousávejte. Ponechte tabletu pod jazykem, než se rozpustí. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd

11 Boumpoulinas Street, 3rd Floor, 1060 Nicosia

Kypr


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 19/697/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 8 mg sublingvální tablety buprenorphinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 8 mg ve formě buprenorphini hydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 sublingválních tablet. 14 sublingválních tablet. 28 sublingválních tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sublingvální podání.

Nepolykejte, nerozmělňujte a nerozkousávejte. Ponechte tabletu pod jazykem, než se rozpustí. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd

11 Boumpoulinas Street, 3rd Floor, 1060 Nicosia

Kypr


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 19/698/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 0,4 mg sublingvální tablety buprenorphinum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 2 mg sublingvální tablety buprenorphin


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addnok 8 mg sublingvální tablety buprenorphinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Activase Pharmaceuticals Ltd


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ