Příbalový Leták

Additiva Vitamin C Zitrone

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Additiva Vitamin C Zitrone 1 000 mg

šumivé tablety acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acidum ascorbicum 1,00 g .


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10, 20 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr.B. Scheffler Nachf.GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


86/215/93 -C

“5-v—


13. ČÍSLO SARZE


c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léCivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučená dávka pro dospělé je jedna šumivá tableta denně. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy.

Vhodný pro diabetiky, bez cukru.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Pouze na krabičce: Additiva Vitamin C Zitrone

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU tuba


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Additiva Vitamin C Zitrone 1 000 mg

šumivé tablety acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acidum ascorbicum 1,00 g .


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10, 20 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST


Použitelné do: viz dno tuby

"9    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr.B. Scheffler Nachf.GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


86/215/93-C


13. ČÍSLO ŠAE č.š.: viz dno tuby

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučená dávka pro dospělé je jedna šumivá tableta denně. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy.

Vhodný pro diabetiky, bez cukru.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU