Příbalový Leták

Acnatac 10 Mg/G + 0,25 Mg/G Gel


Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel clindamycinum a tretinoinum


2.    OBSAH LECIVE LATKY/LECIVYCH LÁTEK


Jeden gram gelu obsahuje clindamycinum 10 mg (1%) (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas) a tretinoinum 0,25 mg (0,025%).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: butylhydroxytoluen (E 321), kyselina citronová, dinatrium-edetát, polysorbát 80, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), trometamol, karbomer 941, glycerol, čištěná voda.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 g gelu 60 g gelu

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LECIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7._DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.    POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce Datum otevření:


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte tubu pevně uzavřenou.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH

_PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 15/202/13-C


13.    ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


acnatacAcnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel clindamycinum a tretinoinum


2.    OBSAH LECIVE LATKY/LECIVYCH LÁTEK


Jeden gram gelu obsahuje clindamycinum 10 mg (1%) (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas) a tretinoinum 0,25 mg (0,025%).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: butylhydroxytoluen (E 321), kyselina citronová, dinatrium-edetát, polysorbát 80, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), trometamol, karbomer 941, glycerol, čištěná voda.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 g gelu 60 g gelu

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LECIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7._DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.    POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce Datum otevření:


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte tubu pevně uzavřenou.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH

_PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 15/202/13-C


13.    ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


4