Příbalový Leták

Aciclovir Al Krém

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL- Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aciclovir AL krém 50 mg/g aciclovirum Krém


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1g krému obsahuje: aciclovirum 50mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dimetikon, glycerolmakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


2 g krému 5 g krému

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Po prvním otevření se přípravek nesmí používat déle než 12 měsíců.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č

:46/336/98-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu..

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Krém se nanáší pětkrát denně na postižená místa.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

aciclovir al krém

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aciclovir AL krém 50 mg/g aciclovirum Krém

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1g krému obsahuje: aciclovirum 50mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dimetikon, glycerolmakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


2 g krému 5 g krému

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření se přípravek nesmí používat déle než 12 měsíců.

ALIUD PHARMA GmbH 12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg.č.: 46/336/98-C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

4/4