Příbalový Leták

Acetylcystein Saneca 200 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU SKLÁDACÍ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acetylcystein Saneca 200 mg šumivé tablety acetylcysteinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sorbitol a aspartam E951.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


šumivé tablety 6 šumivých tablet 10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 30 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální použití

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBA


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 52/224/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Bez porady s lékařem je léčivý přípravek vhodný pro dospělé a děti starší 6 let s akutním onemocněním dýchacích cest, jako je zánět průdušek, průdušnice a chřipkou.

Doporučená dávka přípravku je:

-    dospělí a děti starší 14 let: 1 šumivá tableta 2-3 krát/den,

-    děti 6-14 let věku: 1 šumivá tableta dvakrát denně,

-    děti 2-5 let věku: 'A šumivé tablety 2-3 krát/den.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento léčivý přípravek déle než 14 dnů.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


acetylcystein saneca 200 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU PP TUBA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acetylcystein Saneca 200 mg šumivé tablety acetylcysteinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sorbitol a aspartam E951.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


šumivé tablety 6 šumivých tablet 10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 30 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální použití

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBA


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 52/224/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Bez porady s lékařem je léčivý přípravek vhodný pro dospělé a děti starší 6 let s akutním onemocněním dýchacích cest, jako je zánět průdušek, průdušnice a chřipkou.

Doporučená dávka přípravku je:

-    dospělí a děti starší 14 let: 1 šumivá tableta 2-3 krát/den,

-    děti 6-14 let věku: 1 šumivá tableta dvakrát denně,

-    děti 2-5 let věku: 'A šumivé tablety 2-3 krát/den.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento léčivý přípravek déle než 14 dnů.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU