Příbalový Leták

Acetylcystein Dr.Max 600 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety Pro dospělé a dospívající od 14 let Acetylcysteinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík a sorbitol. Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Šumivá tableta


Obal na tablety:

10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet

Strip:

10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Obal na tablety: Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok


EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Obal na tablety: Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street Londýn, W1B 2HA Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 52/223/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného nachlazení a k léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, v obou případech spojených s tvorbou viskózního hlenu a obtížným vykašláváním u dopělých a dospívajích od 14 let.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 1 šumivá tableta denně; dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta má být rozpuštěna ve sklenici z poloviny naplněné vodou.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety, nejpozději 2 hodiny po něm.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU acetylcystein dr.max

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU OBAL NA TABLETY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety Pro dospělé a dospívající od 14 let Acetylcysteinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík a sorbitol. Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Šumivá tableta

10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Po prvním otevření: 1 rok EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street Londýn, W1B 2HA Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 52/223/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného nachlazení a a k léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, v obou případech spojených s tvorbou viskózního hlenu a obtížným vykašláváním u dopělých a dospívajích od 14 let.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 1 šumivá tableta denně; dospívající majíužít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta má být rozpuštěna ve sklenici z poloviny naplněné vodou.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety, nejpozději 2 hodiny po něm.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Stripy_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety Acetylcysteinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot

~5.    JINÉ

5