Příbalový Leták

Acc 200 Neo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACC 200 NEO acetylcysteinum šumivé tablety

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Tubu je nutné po vyndání tablety opět uzavřít!


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG

Holzkirchen, Německo Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 52/017/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Usnadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění.

K léčbě onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kaslem.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu.

Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 šumivou tabletu.

Šumivou tabletu rozpusťte ve 100-120 ml vody.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety v teplé nebo studené vodě; nejpozději a výjimečně však do 2 hodin po rozpuštění.

Pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU acc 200 neo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU TUBA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACC 200 NEO acetylcysteinum šumivé tablety

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat při teplotě do 30°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí. Tubu je nutné po vyndání tablety opět uzavřít!


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG

Holzkirchen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Usnadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU