Příbalový Leták

Acc 100 Neo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACC 100 NEO acetylcysteinum šumivé tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG

Holzkirchen, Německo Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 52/016/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Usnadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění.

K léčbě onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kašlem.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let užívají 2-3krát denně 2 šumivé tablety

Děti mezi 6-14 lety užívají 2krát denně 2 šumivé tablety nebo 3krát denně 1 šumivou tabletu

Děti mezi 2-5 lety: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu

Šumivé tablety se užívají po jídle, rozpuštěné ve vodě. Podle věku nemocného se použije různé množství vody:

děti 2-3 roky: 50-70 ml; děti 3-5 let: 70-100 ml; děti nad 5 let, dospívající a dospělí: 100-120 ml.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety v teplé nebo studené vodě; nejpozději a výjimečně do 2 hodin po rozpuštění.

Pro dospělé, dospívající a děti od 2 let

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU acc 100 neo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU TUBA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACC 100 NEO acetylcysteinum šumivé tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, sodík.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 šumivých tablet 20 šumivých tablet 25 šumivých tablet 50 šumivých tablet 100 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hexal AG

Holzkirchen, Německo 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Usnadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění.


Pro dospělé, dospívající a děti od 2 let


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU