Příbalový Leták

Abaktal 400 Mg/5 Ml

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabič ka


1. NAZEV LEQVEHO PHPRAVKU


Abaktal 400 mg/5 ml infuzní roztok pefloxacinum

"2    OBSAH LECIVE LÁTKY/LEČIVÝCH LÁTEK


Pefloxacini mesilas dihydricus 515,3 mg (odpovídá pefloxacinum 400 mg) v jedné 5ml ampulce. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Infuzní roztok obsahuje kyselinu askorbovou, disiřičitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný a vodu na injekci.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 10 ampulek

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PHPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNĚ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci! 8 POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ QSLO/QSLA


15/303/89-S/C


13. aSLO SARZE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITI


Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNĚ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Ampulka


1.    NÁZEV LEQVEHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODANÍ


Abaktal 400 mg/5 ml infuzrn roztok pefloxacinum

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


pefloxacinum 400 mg v 5 ml roztoku 4 JINÉ


Lek Pharmaceuticals d.d.


3/3