Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Coldrex Broncho Proti Kašli

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU-OTC

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI Sirup

Guaifenesinum, amylum hydrolysatum liquidum, sirupus communis


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Každá 5ml dávka obsahuje guaifenesinum 100 mg, amylum hydrolysatum liquidum 3 g, sirupus communis 1,35 g.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje též anýzovou silici, kapsicinovou tinkturu, kafr, benzoan sodný, natriumcyklamát, sladidla, příchuť lékořice a anýzu, menthol.

Jedna dávka 5 ml obsahuje 3,6 g cukru a 4,8 mg sodíku.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


sirup 160 ml, 100 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vždy čtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Vhodný pro dospělé a děti od 6 let


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LOGO GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


52/1394/ 97-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před prvním použitím zkontrolujte neporušenost uzávěru.

DÁVKOVÁNÍ

Dospělí a dospívající nad 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 10ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně. Děti od 6 do 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 5ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně.

Odměrný kalíšek je součástí každého balení. Nepřekračujte doporučené dávkování.

V případě, že příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Usnadňuje odkašlávání Zklidňuje katar průdušek


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI

sirup

Guaifenesinum, amylum hydrolysatum liquidum, sirupus communis

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Každá 5 ml dávka obsahuje guaifenesinum 100 mg, amylum hydrolysatum liquidum 3 g, sirupus communis 1,35 g.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje též anýzovou silici, kapsicinovou tinkturu, kafr, benzoan sodný, natriumcyklamát, sladidla, příchuť lékořice a anýzu, menthol.

Jedna dávka 5 ml obsahuje 3,6 g cukru a 4,8 mg sodíku.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


sirup 160 ml, 100 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vždy čtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Vhodný pro dospělé a děti od 6 let

v

8.


POUZITELNOST


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LOGO GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


52/1394/ 97-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


DÁVKOVÁNÍ

Dospělí a dospívající nad 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 10ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně.

Děti od 6 do 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 5ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně.

Odměrný kalíšek je součástí každého balení. Nepřekračujte doporučené dávkování. V případě, že příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Usnadňuje odkašlávání Zklidňuje katar průdušek


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU